Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Abstrakt nebo poster ve sborníku

2021

SEIDLEROVÁ, Jana, Michaela TOKARČÍKOVÁ a Roman GABOR. Applications of adsorbents modified by nanoparticles. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. 81-82 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ, Aneta, Jana NOVÁKOVÁ, Anna BRODSKÁ, Inga ZINICOVSCAIA, Nikita YUSHIN, Jana KOČÍŘOVÁ, Anastasiya SERGEEVA a Vladislav SVOZILÍK. Bioremediation using of Typha latifolia and Phragmites australis: case studies. Opolí: Society of Ecological Chemistry and Engineering, 2021. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2019

REBILASOVÁ, Silvie, Vlastimil MATĚJKA, Kryštof FONIOK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jozef VLČEK. Utilization of photoactive clay/TiO2 and quartz/TiO2 composites in cement pastes. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 172-174 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
MATĚJKOVÁ, Petra, Vlastimil MATĚJKA a Jozef VLČEK. Activation of granulated blast furnace slag using powder activator. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 183 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ, Radim ŠKUTA, Sajjan SATHISH a Khalid LAFDI. Structural study of thin films of graphene oxide with biosilver nanoparticles. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 82 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]