Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Kniha odborná

2020

WICHTERLE, Kamil a Marek VEČEŘ. Transport and Surface Phenomena. Cambridge, United States: Elsevier, 2020. ISBN 978-0-12-818994-8. [Detail]
PAVLÍKOVÁ, Irena, Jan BITTA, Petr JANČÍK, Vítězslav JIŘÍK, Barbara HERMANOVÁ, Andrea DALECKÁ, Leszek OŚRÓDKA, Ewa KRAJNY, Franciszek SŁADECZEK, Grzegorz SIEMIĄTKOWSKI, Katarzyna KIPRIAN a Ewa GŁODEK BUCYK. Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4406-0. [Detail]
JANČÍK, Petr, Petra ŠUTAROVÁ, Jan BITTA, Daniel HLADKÝ a Irena PAVLÍKOVÁ. Atlas ovzduší regionu TRITIA. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4477-0. [Detail]

2019

SMETANA, Bedřich. Thermophysical and thermodynamical characterization of metallic materials using thermal analysis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4283-7. [Detail]