Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Příspěvek ve sborníku

2023

FIEDOR, Jiří, Barbora GRYCOVÁ, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Pavel LEŠTINSKÝ, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Waste incineration products stabilizing concerning legislative requirements in landfill leakage lisks assessments. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2672. New York: American Institute of Physics, 2023. s. 1-6. ISBN 978-0-7354-4325-9. [Detail]
KOVÁR, Filip, Lucie BARTOŇOVÁ a Bruno KOSTURA. Stability of heavy suspensions based on waste materials used as an alternative to magnetite. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2672. New York: American Institute of Physics, 2023. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-4325-9. [Detail]
RIGO, David, Lukáš LASOTA, Jiří BURDA, Jiří FIEDOR, Jozef VLČEK a Marek VELIČKA. Reduction of nitrogen oxides emissions in exhaust gases from waste. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2672. New York: American Institute of Physics, 2023. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-4325-9. [Detail]
LABAJ, Ivan, Darina ONDRUŠOVÁ, Petra SKALKOVÁ, Juliána VRŠKOVÁ, Mariana PAJTÁŠOVÁ a Jana DOBROVSKÁ. The Effect of Alternative Filler Content on Mixing and Vulcanization Process of Elastomeric Blends. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2976, Issue 1. New York: American Institute of Physics, 2023. s. 1-9. ISBN 978-0-7354-4730-1. [Detail]
SKALKOVÁ, Petra, Ivan LABAJ, Slavomíra BOŽEKOVÁ, Zuzana MIČICOVÁ, Róbert JANÍK, Jana DOBROVSKÁ a Eleonóra BENČÍKOVÁ. Analysis of Rheological Behavior of Elastomeric Blends. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2976, Issue 1. New York: American Institute of Physics, 2023. s. 1-9. ISBN 978-0-7354-4730-1. [Detail]
SLANÝ, Jan, Petra ROUPCOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ a Karel KLOUDA. Toxicity of Nanotextiles as Respirators Waste to Daphnia Magna. In: Chemical Engineering Transactions. Volume 101. Milán: The Italian Association of Chemical Engineering, 2023. s. 97-102. ISBN 979-12-81206-00-7. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Jitka PODJUKLOVÁ, Petr MOHYLA, Klára KURSOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. Advantages of glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) in the analysis of different types of zinc coatings on steel. In: METAL 2023 : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 17–19, 2023, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2023. s. 426-432. ISBN 978-80-88365-12-9. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petr MOHYLA a Zdeněk ŠTORKÁN. Effect of structural steel surface contamination on zinc coating quality. In: Sbornik přednášek 28. konference žárového zinkování = Proceedings 28th Hot Dip Galvanizing Conference : 3.-5. 10. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2023. s. 160-166. ISBN 978-80-908341-1-8. [Detail]
KUKLÍK, Vlastimil, Jan KUDLÁČEK, Elena ČIŽMÁROVÁ, Jakub SVOBODA a Jiřina VONTOROVÁ. DELAMINATION OF HOT-DIP ZINC COATING ON HOT-DIP GALVANIZED SMALL FLAT PARTS. In: Sbornik přednášek 28. konference žárového zinkování = Proceedings 28th Hot Dip Galvanizing Conference : 3.-5. 10. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2023. s. 63-71. ISBN 978-80-908341-1-8. [Detail]

2022

NOVÁK, Dalibor, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Silvie ROSYPALOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Monika KAWULOKOVÁ, Simona ZLÁ, Aneta SMÝKALOVÁ, Bedřich SMETANA a Ľubomíra DROZDOVÁ. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF VISCOSITY AND SPECIFIC HEAT CAPACITY OF IRON OXIDE FLUIDS FOR HEAT TRANSFER APPLICATIONS. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 103-108. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
MACHŮ, Mario, Ľubomíra DROZDOVÁ a Bedřich SMETANA. COMPARISON OF LINEAR REGRESSION MODELS OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES WITH MODELS BASED ON MACHINE LEARNING. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 128-133. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
KAWULOK, Petr, Michal HRNČIAR, Ivo SCHINDLER, Petra VÁŇOVÁ, Petr OPĚLA, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ, H. NAVRÁTIL, Michal SAUER a Jiřina VONTOROVÁ. INTENSIVE MULTI-AXIS HOT DEFORMATION OF LOW CARBON STEEL ON THE MAXSTRAIN II DEVICE. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 292-297. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
DROZDOVÁ, Ľubomíra, Bedřich SMETANA, Mario MACHŮ, Simona ZLÁ, Monika KAWULOKOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Svetlana SOROKINA a Dalibor NOVÁK. THERMAL ANALYSIS AND THEORETICAL CALCULATIONS OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF FE-C-NI BASED ALLOYS. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 43-48. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
SOROKINA, Svetlana, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Simona ZLÁ a Monika KAWULOKOVÁ. STUDY OF SPECIFIC HEATS AND PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES OF ALLOYS BASED ON FE-C-CR-NI DEPENDING ON COMPOSITION AND TEMPERATURE. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 49-54. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
RIGOULET, Hana, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Šárka LANGOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Nikola NĚMCOVÁ, Václav NÉTEK, J. KUBÁČ a D. JANÁČEK. POSSIBILITIES OF ZINC EXTRACTION FROM GALVANIC SLUDGE BY MEANS OF LEACHING IN SODIUM HYDROXIDE AND FOLLOWING ELECTROLYSIS. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 688-696. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
RIGOULET, Hana, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Šárka LANGOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, J KUBÁČ a D. JANÁČEK. POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL WASTE RECYCLING BY LEACHING IN ORDER TO OBTAIN ZINC. In: METAL 2022 : 31st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 767-772. ISBN 978-80-88365-06-8. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Klára KURSOVÁ, Petra MAIEROVÁ a Karolina SLAMOVÁ. DETERMINATION OF SULPHUR CONTENTS IN METALLURGICAL SLAGS. In: METAL 2022 : 31th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 156-161. ISBN 978-80-88365-02-0. [Detail]
SKALKOVÁ, Petra, Iveta PAPUČOVÁ, Ivan LABAJ, Jana PAGÁČOVÁ, Darina ONDRUŠOVÁ, Katarína ZNÁŠIKOVÁ a Jana DOBROVSKÁ. PREPARATION OF ELASTOMERIC COMPOSITES FILLED WITH MODIFIED CELLULOSE AND STUDY THEIR PROPERTIES. In: Materials, Methods & Technologies. Volume 16. Burgas: Science Events Ltd, 2022. s. 24-34. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Jan SLANÝ, Jiří PAVLOVSKÝ a Karel KLOUDA. TOXIC EFFECT OF NANOTEXTILES AS WASTE OF RESPIRATORS AND FACE MASKS. In: NANOCON 2022 : 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : conference proceedings : October 19-21, 2022, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 230-235. ISBN 978-80-88365-09-9. [Detail]

2021

KOVÁR, Filip, Lucie BARTOŇOVÁ a Bruno KOSTURA. Stability of heavy suspensions based on waste materials used as an alternative to magnetite. In: 39th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynanic : proceedings of abstracts : 13.-15.10. 2021, Horní Bečva, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 21. ISBN 978-80-248-4557-9. [Detail]
RIGO, David, Lukáš LASOTA, Jiří BURDA, Jiří FIEDOR, Jozef VLČEK a Marek VELIČKA. Reduction of nitrogen oxides emissions in exhaust gases from waste. In: 39th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynanic : proceedings of abstracts : 13.-15.10. 2021, Horní Bečva, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 35. ISBN 978-80-248-4557-9. [Detail]
FIEDOR, Jiří, Barbora GRYCOVÁ, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Pavel LEŠTINSKÝ, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Waste incineration products stabilizing concerning legislative requirements in landfill leakage risks assessments. In: 39th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynanic : proceedings of abstracts : 13.-15.10. 2021, Horní Bečva, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 46. ISBN 978-80-248-4557-9. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Monika LOSERTOVÁ a P KUBÍČEK. Study of growth kinetics of intermetallic phases in Cu-Sn solder joints under the conditions of reactive diffusion. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 1023-1029. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
KOPELENT, Michal, Monika LOSERTOVÁ, Michal ŠTENCEK, Kateřina KONEČNÁ, Bedřich SMETANA a Jaromír DRÁPALA. Optimization possibilities of properties of NiTi alloys used as traumatology implants. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 1113-1118. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
DROZDOVÁ, Ľubomíra, Bedřich SMETANA, Mario MACHŮ, Simona ZLÁ, Monika KAWULOKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vlastimil NOVÁK a Lenka ŘEHÁČKOVÁ. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH OF SOLIDUS AND LIQUIDUS TEMPERATURE OF Fe-C-Cr-Ni BASED SYSTEMS. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 115-120. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
ZIMNÝ, Ondřej, Milan HEGER, Ivo ŠPIČKA, Lenka ŘEHÁČKOVÁ a Vlastimil NOVÁK. USE OF MS OFFICE FOR IDENTIFICATION OF CONTROLLED SYSTEMS IN METALLURGY AND OPTIMAL SETTING OF CONTROLLER PARAMETERS. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 1261-1267. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
NOVÁK, Vlastimil, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Silvie ROSYPALOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Bedřich SMETANA, Markéta TKADLEČKOVÁ, Michal SNIEGOŇ, Petra VÁŇOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Ľubomíra DROZDOVÁ. ON WETTING OF DENSE ALUMINA SUBSTRATE BY LOW ALLOY STEEL CONTAINING OXYGEN. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 133-139. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
KRÁTKÁ, Ludmila a Sergei KISELEV. EFFECT OF ROTARY SWAGING ON STRESS/STRAIN STATE WITHIN TUNGSTEN HEAVY ALLOY BAR. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 229-234. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
KAWULOK, Petr, Rostislav KAWULOK, David JUREK, David PUZOŃ, Ivo SCHINDLER, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Monika KAWULOKOVÁ. THE HIGH-TEMPERATURE STRENGTH AND PLASTIC PROPERTIES OF INCOLOY 800HT AND INVAR 36 ALLOYS. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 276-281. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Karolina SLAMOVÁ. Study of the chromium layer using GDOES, optical microscopy and EDX microanalysis on a scanning electron microscope. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 606-611. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. Statistical evaluation of results of profile GDOES analysis of galvanized sheet metal. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 669-674. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
KOVÁR, Filip a Lucie BARTOŇOVÁ. Evaluation of densities of waste materials in therms of their utilization in dense medium separations. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 71-76. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
MACHŮ, Mario, Ľubomíra DROZDOVÁ a Bedřich SMETANA. On methods for determing the specific heat capacity of steels. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 77-85. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiřina VONTOROVÁ a Karolina SLAMOVÁ. Characterization of Zn-Mg-Al based coating. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 835-840. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Jaromír DRÁPALA, Šárka LANGOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Hana RIGOULET, Václav NÉTEK, J KUBÁČ, M REKOVÁ, J ŠVEC, D JANÁČEK a Jaroslav HAVRÁNEK. Hydrometallurgical methods of galvanic sludge processing. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 916-921. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Daniel PETLÁK, Silvie BROŽOVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Šárka LANGOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Hana RIGOULET, Václav NÉTEK, J KUBÁČ, M REKOVÁ, J ŠVEC a D JANÁČEK. Possibilities of zinc extraction from galvanic sludges by means of electrolysis. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 976-982. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Kristína ŠTRBOVÁ, Michaela TOKARČÍKOVÁ, Oldřich MOTYKA a Jana SEIDLEROVÁ. Magnetically modified bentonite: Characterization and stability. In: Materials Today: Proceedings. Volume 37, Part 1. Londýn: Elsevier, 2021. s. 53-57. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
OVČAČÍKOVÁ, Hana, Tereza KLEČKOVÁ PORODOVÁ, Jozef VLČEK, Vlastimil MATĚJKA a Marek VELIČKA. Konference Suroviny 2021. In: Suroviny 2021 : sborník abstraktů a přednášek : 20. 5. 2021, Praha. Praha: Silikátová společnost České republiky, z.s., 2021. s. 57-60. ISBN 978-80-02-02929-8. [Detail]

2020

WOJNAROVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Petra VÁŇOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. The comparison of methods for the analysis of the chemical composition of aluminum alloys. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 1053-1059. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
SENA, Jose, Jaromír DRÁPALA, Monika LOSERTOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Influence of chemical composition and impurities on microstructure and formation of intermetallic phases in selected aluminum alloys. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 1174-1180. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Jaroslav BEŇO, Martin KRYSMÁNEK a Karolina SLAMOVÁ. Comparison of methods for determination of sulphur in reclaimed sand. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 131-137. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
SOROKINA, Svetlana, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Monika KAWULOKOVÁ a Simona ZLÁ. Experimental and theoretical determination of specific heats, phase transformations temperatures and enthalpy of Fe-C-Cr-Ni allows. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 369-374. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
MACHŮ, Mario, Ľubomíra DROZDOVÁ, Bedřich SMETANA, Jan RŮŽIČKA, Simona ZLÁ a Svetlana SOROKINA. Determination of a coefficient of thermal expansion by machine learning. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 57-61. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
DROZDOVÁ, Ľubomíra, Bedřich SMETANA, Mario MACHŮ, Svetlana SOROKINA, Simona ZLÁ, Monika KAWULOKOVÁ, Vlastimil NOVÁK a Lenka ŘEHÁČKOVÁ. Dilatometry analysis of Fe-C-Cr-Ni based systems. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 68-73. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
MARKOVÁ, Kristýna, Jiří PAVLOVSKÝ, Šárka LANGOVÁ a Petr PÁNEK. Ecotoxicity and corrosion inhibition effect of quinolonium and imidazolium salts. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 841-846. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
NOVÁK, Vlastimil, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Petr KLUS, Bedřich SMETANA, Silvie ROSYPALOVÁ, Ľubomíra DROZDOVÁ a Jana DOBROVSKÁ. Experimental study of thermoplastic properties of agglomerate. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 93-98. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Silvie VALLOVÁ, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Alexandr MARTAUS a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of acid-base centres of vermiculite/a-fe2o3 nanoparticles catalyst applied for depolymerization of polystyrene. In: NANOCON 2019 : 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : conference proceedings : peer reviewed : October 16th-18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 596-601. ISBN 978-80-87294-95-6. [Detail]
MATĚJKOVÁ, Petra, Vlastimil MATĚJKA a Jozef VLČEK. EVALUATION OF THE USABILITY OF THE ALKALI ACTIVATED INDUSTRIAL WASTES AS A MATRIX AND SUPPORT OF PHOTOCATALYSTS. In: NANOCON 2019 : 11th International Conference on Nanomaterials - research & application : abstracts : Oct. 16th-18th 2019, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 193-198. ISBN 978-80-87294-94-9. [Detail]
PEIKERTOVÁ, Pavlína, Jonáš TOKARSKÝ, Lenka KULHÁNKOVÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Raman microspectroscopy study of calcined electrically conductive nanocomposite polypyrrole/ghassoul. In: NANOCON 2020 : 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : conference proceedings : October 21-23, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 103-108. ISBN 978-80-87294-98-7. [Detail]

2019

VODÁREK, Vlastimil, Carl-Peter REIP, Bedřich SMETANA a Anastasia VOLODARSKAJA. Formation and decomposition of Widmanstätten austenite in GOES belt-casted strips. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 668. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NOVÁK, Vlastimil, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Bedřich SMETANA, Silvie ROSYPALOVÁ a Ľubomíra DROZDOVÁ. Influence of Carbon and Nickel on Surface Properties of Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) Alloys. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 101-106. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Karolina SLAMOVÁ a Petr MOHYLA. Zinc - nickel coating and its characterization by RF-GDOES and EDX analysis. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1180-1185. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, M VESELÝ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Monika LOSERTOVÁ a Daniel PETLÁK. Low-alloyed alloys on the base of molybdenum, preparation, properties. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1436-1444. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
STRUNG, Václav, Ivo SZURMAN, Tomáš ČEGAN, Daniel PETLÁK a Jiřina VONTOROVÁ. Microstructure and purity of NiTiZr-based alloys prepared by a plasma metallurgy process and vacuum induction melting. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1709-1714. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
ŘEHÁČKOVÁ, Lenka, Vlastimil NOVÁK, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Jana DOBROVSKÁ a Filip RADKOVSKÝ. Experimental Study of Rheological Properties of Fe-C-O-Cr alloys. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 181-186. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
STROUHALOVÁ, Michaela, Karel GRYC, Bedřich SMETANA a Karel MICHALEK. Implementation of method of Design of experiment into process of recommendation of liquidus and solidus temperatures of ingot cast steel grades. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 204-210. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
SMETANA, Bedřich, Ľubomíra DROZDOVÁ, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Monika KAWULOKOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Mario MACHŮ, Hana FRANCOVÁ a Jana DOBROVSKÁ. Thermal analysis study of Fe-C-Ni and Fe-C-Cr based system. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 42-47. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
MACHŮ, Mario, Ľubomíra DROZDOVÁ, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ a Monika KAWULOKOVÁ. Artifical neural network usage for determining solidus temperature of steels. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 48-53. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
DROZDOVÁ, Ľubomíra, Bedřich SMETANA, Mario MACHŮ, Hana FRANCOVÁ, Simona ZLÁ, Vlastimil NOVÁK, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Filip RADKOVSKÝ a Petr LICHÝ. Study of the influence of experimental conditions on the temperatures of phase transformations in high-temperature area for Fe-C-Cr and Fe-C-Ni based systems. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 78-83. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
LANGOVÁ, Šárka, Kristýna MARKOVÁ, Petr PÁNEK, Petra VÁŇOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Šárka VICHERKOVÁ. Corrosion inhibition of aluminium and steel by imidazolium salts. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 956-961. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
ZELINKA, Jiří, Petra HALFAROVÁ, David VYKYDAL, Vojtěch LIŠKA, Petr PRAUS a Vlastimil MATĚJKA. Design of Experiment Method for Optimization of the Systhesis of g-C3N4 Photocatalyst. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 131-136. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Lenka KULHÁNKOVÁ. Enhancement of electrical conductivity and stability of polypyrrole by intercalation into montmorillonite. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 220-225. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Petr MARŠOLEK, Alexandr MARTAUS, Lucie GEMBALOVÁ a Petr PRAUS. Preparation and characterization of photocatalytically active bismuth iodate. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 152-157. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
MACHŮ, Mario, Ľubomíra DROZDOVÁ a Bedřich SMETANA. Determining solidus temperature of steels by artificial neural network approach. In: Termoanalytický seminář : sborník příspěvků : 10.10.2019, Brno, Česko. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 113-117. ISBN 978-80-88307-03-7. [Detail]