Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Prototyp, funkční vzorek

2023

MIKESKOVÁ, Gabriela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Roman GABOR. Porézní uhlíkatý materiál připravený z biomasy. VŠB-TUO, 2023. [Detail]
LETO, Peter, Josef POLENA, Petra JEDLIČKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Michaela TOPINKOVÁ a Jozef VLČEK. Nová ucpávková hmota pro odpichový otvorvysokých pecí se zlepšenou korozní odolností. VŠB-TUO 50% a Průmyslová keramika, spol. s r.o. 50%., 2023. [Detail]

2022

HAJNYŠ, Jiří, Marek VEČEŘ, Petr STAVÁREK a Kristýna STERNADELOVÁ. Míchadlo vyrobené 3D tiskem se smaltovaným povrchem. VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. [Detail]

2021

SABOVČÍK, Tomáš, Luděk GRYŽBON, Jozef VLČEK, Vlastimil MATĚJKA, Michaela TOPINKOVÁ, Petra MAIEROVÁ, František ŠOUKAL, Jiří MÁSILKO a Jan KOPLÍK. Solidifikát (rekultivačně-sanační hmota) s potlačenou vyluhovatelností těžkých kovů s obsahem strusky jako pojiva. SMOLO CZ, s.r.o. – 50%;VŠB-TU Ostrava – 35%;VUT Brno – 15%, 2021. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Sorbenty kationtů na bázi magnetické strusky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2021. [Detail]