Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Kapitola v knize

2023

WEISS, Zdeněk a Jiřina VONTOROVÁ. Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES). In: Analýza anorganických látek - nové směry. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA Český Těšín, 2023. s. 9-16. ISBN 978-80-88279-20-4. [Detail]

2022

LEŚNIEWSKA-MATYS, Kamila, Agnieszka MALINOWSKA, Anna KOZŁOWSKA, Helena WĘGLARZ, Agnieszka SZYSIAK, Monika Kinga MICHALSKA, Ryszard DIDUSZKO, Edyta WIERZBICKA, Jolanta ZAWISTOWSKA, Joanna KOWAŁKO, Magdalena ROMANIEC, Anna PIĄTKOWSKA a Wit STRYCZNIEWICZ. Optical Spectra and Structural Characterization of LaVO4:Dy3+ Powders. In: Advances in Optics. Volume 6. Barcelona: International Frequency Sensor Association Publishing, 2022. s. 13-31. ISBN 978-84-09-19729-3. [Detail]

2021

PAVLÍKOVÁ, Irena, Daniel HLADKÝ, Oldřich MOTYKA, Konstantin N. VERGEL, Ludmila P. STRELKOVA a Margarita S. SHVETSOVA. Characterization of PM10 Sampled on the Top of a Former Mining Tower by the High-Volume Wind Direction-Dependent Sampler Using INNA. In: Ambient Air Quality in the Czech Republic. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2021. s. 81-99. ISBN 978-3-0365-1762-9. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Michaela TOKARČÍKOVÁ a Roman GABOR. Application of adsorbents modified by nanoparticels. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2021. s. 127-136. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]