Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost katedry od roku 2019

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

2023

VEČEŘ, Marek, Kamil WICHTERLE, Petr STAVÁREK, Kristýna STERNADELOVÁ a Jiří HAJNYŠ. Míchadlo léčiv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
VLČEK, Jozef, Vlastimil MATĚJKA, Kryštof FONIOK a Petra MAIEROVÁ. A method of obtaining ferric concentrate from metallurgical slag. 2023. [Detail]

2022

VRÁBLOVÁ, Martina a Ivan KOUTNÍK. Vorrichtung zur Messung der Permeabilität von Membranen Zařízení pro měření propustnosti membrán. 2022. [Detail]

2021

GABOR, Roman, Klára DROBÍKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Antikorozní povrch Al-Sislitin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]

2020

VRÁBLOVÁ, Martina a Ivan KOUTNÍK. Zařízení pro měření propustnosti membrán a způsob provádění tohoto měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOUTNÍK, Ivan a Marek VEČEŘ. Způsob extrakce vysoce čistých huminových kyselin z odpadní biomasy. 2020. [Detail]

2019

WICHTERLE, Kamil a Marek VEČEŘ. Patro pro destilační a stripovací kolonu. 2019. [Detail]